WOODYCELL Flex

Regelisolering av träfiber

 

Woodycell Flex ersätter fortsättningsvis Pavaflex i vårt sortiment. Woodycell är precis som sin föregångare en naturlig och flexibel regelisolering tillverkad av barrträ men stabilare och dammar mindre. Dessutom har den ännu lägre lamda-värde! Lättinstallerad och irriterar inte huden. Ekologisk, miljövänlig och återvinningsbar. 

Används i diffusionsöppna konstruktioner tillsammans med en ångbroms och tejp i inre vägguppbyggnad samt vindduk eller fasadskiva i den yttre.  

Läs mer om produkten på Isocells hemsida här.

 

Tjocklek (mm) Längd (mm) Bredd (mm) Antal/förp. Kvm/förp.
45 1220 565 10 6,89
70 1220 565 8 5,52
95 1220 565 5 3,45
120 1220 565 4 2,76
145 1220 565 4 2,76

TEKNISKA VÄRDEN PAVAFLEX

Densitet ρ [kg/m3 ] ~60
Värmekonduktivitet  λD [W/(mK)]  0.036
Spec. värmekapacitet c [J/(kgK)] 2,100
Ånggenomgångsmotstånd µ 1/2
Brandegenskaper (EN 13501–1) Klass E
Tryckspänning vid 10% komprimering [kPa]
Draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan [kPa]
Avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC)

030105; 17020
Återvinns som trä. 

Beteckningskod WF–EN13171–T3–TR1-AF5

 

Råvara: Träfiber, polyolefin fiber och ammonium sulfat.