ISOLERA MILJÖVÄNLIGT - SPARA ENERGI

Att tilläggsisolera vinden är en kostnadseffektiv åtgärd du kan göra för att minska din uppvärmningskostnad och samtidigt bidra till att minska utsläppen av växthusgaser. 

Vi gör en kostnadsfri besiktning av vinden, tar reda på förutsättningarna och möjligheterna. Vi föreslår lämpliga åtgärder för din vind samt offererar insatsen och möjligt ROT-avdrag till ett fast pris. Vid order bokar vi datum för genomförande. Tack vare att vi gjort en förbesiktning kan vi vara effektiva vid uppstart och snabbt komma igång. Vår maskin "fluffar" upp materialet och blåser upp det på vinden genom en slang. En normalstor vind isolerar vi på ett par timmar. Innan vi lämnar ditt hus dokumenterar vi vår insats och grovstädar efter oss. 

Lösull av träfiber eller papperscellulosa läggs ut skarvfritt och tätar bra runt takstolar, ventilationskanaler etc. vilket minskar risken för köldbryggor. Cellulosaisolering har överlägsen förmåga att ta emot och ge ifrån sig fukt. Vi isolererar med hög densitet vilket ger bra isolervärde, lufttätare konstruktioner, bättre ljudisoleringsförmåga, högre värmelagringskapacitet och helt utan risk för inre luftrörelser. 

MÖJLIGHETER MED CELLULOSAISOLERING

Det är inte bara vindar som kan isoleras med cellulosa isolering. Både väggar och golvbjälklag kan fyllas. Vi har stor erfarenhet av varierande projekt. Ett exempel på detta är det spektakulära passivhuset Villa Circuitus där vi fyllt både väggar och tak med cellulosaisolering. Villa Circuitus har dessutom ett extra lager av träfiberisolering i installationsskiktet.

ISOLERING AV KYRKVINDAR

Metoden och materialen lämpar sig också utmärkt för stora hus, t.ex kyrkvindar, industrier och skolor. Ifallet med Adelövs kyrka där man ville komma tillrätta med istappsproblematik kunde vi efter besiktning och analys komma med konkreta förslag på isoleringsåtgärder. Beslut om genomförande fattades och vi utförde jobbet strax före jul 2014. Problemen med istappar upphörde och redan efter en vinter var en femtedel av investeringen inhämtad genom lägre uppvärmningskostnad. I Adelöv tillämpade vi en teknik kallad wetspray som får cellulosan att ligga still på den plats den landar. Detta var särskilt önskvärt eftersom kyrkan har ett ganska brant valv.
Cellulosan har goda egenskaper vad gäller ljudisolering. Detta är användbart på industrier där man behöver avskärma bullrig verkstadsmiljö från kontors och personalutrymmen.

Har ni en äldre fastighet är sannorlikheten stor att isoleringstjockleken på vinden är otillräcklig. Varm luft stiger och större delen av värmeförlusterna i en byggnad sker därför genom taket. Vindsbjälklag isoleras normalt bäst med ett tjockt lager lösull eftersom det ger en obruten isolering utan glipor.

För bästa service och tillgänglighet har vi egen isoleringsutrustning och ett välfyllt lager av Isocells och Huntons isoleringsprodukter.

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI INVENTERING

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.
Cellulosaisolering av kyrkvind

Cellulosaisolering av kyrkvind.