KALLPRESSAD LINOLJA FRÅN BOSTÄLLETS LIN

Boställets lin producerar linolja framställd av linfrö som odlas och skördas i västra Skåne. Linfröna kallpressas vilket ger högsta oljekvalitet. Efter pressning lagras oljan i 3-6 månader för att bli ljus och klar. Linolja är en helt naturlig produkt.

Rå kallpressad linolja har mycket små molekyler och har därför en unik förmåga att tränga in i det underlag den appliceras på. Rå linolja är överlägsen till träimpregnering och grundning före målning men också till annan ytbehandling, impregnering eller som rostskydd. Det går också att ytbehandla tegel, klinker och stenplattor. 

Den kokta linoljan tillreds av kallpressad rå linolja som upphettas till ca 140 grader. Detta ger en kemisk reaktion i oljan som påbörjar oxideringen. Detta ger egenskapen att kokt kallpressad linolja torkar snabbare än den råa. Den kokta linojan är mer trögflytande och har inte samma inträgningsförmåga som den råa. Kokt linolja används som grundingrediens i linoljefärg och används till spädning av linoljefärg vid inomhusmålning och/eller lasering. Den kan också användas till fernissa eller golvolja mm.

Linolja finns i 1 L och 5 L förpackningar.

OBS! Tänk alltid på att trasor indränkta med linolja kan självantända.

TJÄRA

Trätjära har används under många århundraden till skydd för byggnader, båtar och redskap av trä som kommer i kontakt med vatten men också vid repslagning. Dess antiseptiska och klådlindrande egenskaper har gjort att tjära används medicinskt både till djur och människor. Den används till hud- och hårprodukter. Till och med som smaksättning av livsmedel. Tjärans stora användningsområde gjorde den till en betydande exportprodukt för Sverige. Ända från medeltiden till 1900-talets början. Idag är det inom byggnadsvården som tjära används mest. Ofta till underhåll av tidigare tjärade ytor som spåntak, klockstaplar och andra byggnadsdetaljer. 

Tjära framställs genom sk torrdestillation av kådrik furuved. Förr gjordes detta i tjärdalar. Den kådrika veden upphettas under lång tid utan syretillförsel. På så sätt svettades veden fram tjäran. Den första tjäran som utvanns vid bränningen ansågs ha högsta kvalitet. Denna var ljusare och renare medan den tjära som utvanns senare blev mörkare eftersom den innehöll allt mer vatten och föroreningar. Idag är tjära huvudsakligen industriellt framställd.

Tjäran finns i 1 L och 5 L förpackningar.

Kokt kallpressad linolja Boställets Lin
Rå linolja Boställets Lin
Dalbränd tjära

DALBRÄND TJÄRA

Hantverksmässigt tillverkad av furustubbar, gyllenbrun

Används främst till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak.
På torrt, sugande underlag fordras normalt två strykningar.
Åtgång första strykningen ca 2-4 m2/liter, andra ca 4-8 m2/liter.
För bästa resultat värm till max 70°C och tjära under sol och värme.

Furutjära

FURUTJÄRA A

Stubbkärnvedstjära, lättlöslig, brun

Ordinär ugnsbränd trätjära till träpanel, timmerhus och trätak, t.ex spåntak.
Normalt två strykningar med åtgång första strykningen ca 2-4 m2/liter, andra ca 4-8 m2/liter.
För bästa resultat värm till max 70°C och tjära under sol och värme.

Bryggsmörja

BRYGGSMÖRJA

Mörk roslagsmahogny

Används till bryggor, broar, trähus och andra utomhuskonstruktioner.
Normal åtgång ca 6-10 m2/liter.

APPLICERING AV TRÄTJÄRA

För att få ett jämnt och bra resultat vid tjärstykning rekommenderas att värma tjäran i ett vattenbad så att det håller en någorlunda konstant temperatur mellan 30-50 grader. Max 70 grader. Den blir då mer lättflytande och tränger bättre in i träet. Målningen sker under sommartid och på väl uttorkat trä. En trären yta stryks flödigt 2 ggr med några dagars mellanrum. Använd gärna en rund pensel eller sk hornsugga. Vid ommålning av tidigare tjärad yta kan gammal krackelerad tjära behöva skrapas bort. Rengör ytorna från eventuell påväxt innan målning. Torktiden på tjäran beror på de yttre omständigheterna av väder och vind men också skikttjocklek och ytans insugningsförmåga.

Tjocka lager av tjära kan mjukas upp och bli smetigt under varma sommardagar. Ytor som är känsliga för detta, exempelvis ytterdörrar, trappor och bryggor kan strykas med en utspädd tjärblandning. Även kallad bryggsmörja eller roslagsmahogny. Rör först ihop trätjäran och linoljan. Därefter terpentin enligt följande volymdelar:

1 del trätjära
1 del linolja
1 del balsamterpentin

Vi säljer också färdigblandad bryggsmörja men för ljusare resultat rekomenderas en egen blandning på dalbränd tjära. 

Tänk också på att trätjära inte är övermålningsbar med färger som inte innehåller trätjära. Har du en gång börjat måla med trätjära så måste du fortsätta med det. 

Det går däremot bra att måla över tidigare slamfärgsmålad yta med tjära. (Slamfärg innebär färg som Falu Rödfärg).

PIGMENTERING AV TJÄRA

Historiskt sett har spåntak och väggar på kyrkor och slott många gånger varit rödtjärade. Tjäran har pigmenterats. 

Önskas en röd eller svart nyans på tjäran tillsätts torrpigment av järnoxidrött eller oxidsvart. Pigmenten rörs ut i terpentin innan de rörs ner i den uppvärmda tjäran. Det går också bra att använda färdig linoljefärg till pigmentering. 

Tillagd i varukorgen