KLASSISKA FÖNSTERBESLAG

Våra fönsterbeslag kommer från Eskilstuna Kulturbeslag AB. Nedan har vi samlat de vanligaste fönsterbeslagen som förekommer från 1700-talet och fram till modern tid. De flesta av dessa finns i viss mån hemma i lager. Saknar ni något beslag eller vill ni dubbelkolla att rätt mängd finns hemma i butiken så är det bara att höra av sig. Fler fönsterbeslag hittar ni också på Eskilstuna Kulturbeslags hemsida. Vi tar hem betällningar kontinuerligt. 

HÖRNJÄRN

HÖRNJÄRN 5101

Maskintillverkad. Skall ej användas på objekt med höga antikvariska krav.

130 x 130 mm

Obeh. stål el. förtent

HÖRNJÄRN 5001 

Tidsperiod:  slutet av 1700-t och hela 1800-t

108 x 108 mm

Obeh. stål el. förtent

HÖRNJÄRN 5003

Tidsperiod:  slutet av 1700-t och hela 1800-t

91 x 91 mm

Obeh. stål el. förtent

KORRUGERAT
HÖRNJÄRN 5152

Tidsperiod: 1897-1940

19 x 98 x 98 mm

Obeh. stål el. förzinkad

KORRUGERAT
HÖRNJÄRN 5153

Tidsperiod: 1897-1940

18 x 88 x 88 mm

KORRUGERAT
HÖRNJÄRN 5159

Tidsperiod: 1897-1940

21 x 91 x 91 mm

Obeh. stål el. förzinkad

KORRUGERAT
HÖRNJÄRN 5063

Tidsperiod: 1897-1960

19 x 102 x 102 mm

Obeh. stål el. förzinkad

HÖRNJÄRN 5024

104 x 104

Tidsperiod: 1800-t senare hälft

Obeh. stål el. förtent

HÖRNJÄRN 5019

Tidsperiod: 1880-1970

22 x 110 x 110

Obeh. stål el. förzinkad

HÖRNJÄRN 5029

Tidsperiod: 1880-1960

19 x 110 x 110

Obeh. stål el. förzinkad

HÖRNJÄRN 5039

Tidsperiod: 1880-1960

16 x 108 x 108

Obeh. stål el. förzinkad

HAKAR

FÖNSTERHAKE 5737
handsmidd

Tidsperiod: 1700-tal

Passar handvarpa 5734 och stormhaspe 5735

Obeh. stål

HANDVARPA 5734
handsmide

Tidsperiod: 1700-t

Används tillsammans med märla 5738 och fönsterhake 5737

Obeh. stål

STORMHASPE 5735
handsmidd

Tidsperiod: 1700-t

Används tillsammans med märla 5738 och fönsterhake 5737

Obeh. stål

MÄRLA 5738
handsmidd

Tidsperiod: 1700-t

Passar handvarpa 5734 och stormhaspe 5735

Obeh. stål

STJÄRTHAKE 5736
handsmidd

Tidsperiod: 1800-t första hälft

Passar handvarpa 5768 och stormhaspe 5769

Obeh. stål

HANDVARPA 5768
handsmide

Tidsperiod: 1800-t första hälft

Används tillsammans med märla 5729 och stjärthake 5736

Obeh. stål

STORMHASPE 5769
handsmidd

Tidsperiod: 1800-t första hälft

Används tillsammans med märla 5729 och stjärthake 5736

Obeh. stål

MÄRLA 5729 
handsmidd

Tidsperiod: 1700-t och 1800-t första hälft

Passar handvarpa 5768 och stormhaspe 5769

Obeh. stål

STJÄRTHAKE 5006

Tidsperiod: 1800-t senare hälft

Förpackning: 100 st/kartong eller styckevis

Passar 5007, 5008, 5065, 5066, 5067, 5068 och 6008

Obeh. stål, förnicklad el. förzinkad

FÖNSTERHAKE 5012

Tidsperiod: 1800-t senare hälft

Passar 5007, 5008, 6207, 6208, 6237, 6238

Obeh. stål, förnicklad el. förzinkad

MÄRLA 5009 1¼"
Märla för fönsterhaspar

Avsedd för 5007, 5008, 5065, 5066, 5067, 5068, 6008, 6207, 6208

Obeh. stål, förnicklad el. förzinkad

HANDVARPA 5007

Tidsperiod: 1800-t senare hälft

Används tillsammans med märla 5009 och stjärthake 5006

Obeh. stål el. förnicklad 

STORMHASPE 5008

Tidsperiod: 1800-t senare hälft

Används tillsammans med märla 5009 och stjärthake 5006

Obeh. stål el. förnicklad 

HANDVARPA 5065

Tidsperiod 1890-1930

Används tillsammans med märla 5009 och stjärthake 5006

Obeh. segjärn el. förzinkad

STORMHASPE 5066

Tidsperiod: 1890-1930

Används tillsammans med märla 5009 och stjärthake 5006

Obeh. segjärn el. förzinkad

FÖNSTERLÅS 5177

Tidsperiod: 1910- ca 1950-t

Avsedd för ej kopplade fönster. För kopplade fönster rekommenderas 5179

Obh. segjärn el. förnickad

FÖNSTERLÅS 5179

Tidsperiod: 1930-t till ca 1955

Används i st f 5177 på kopplade fönster eller på fönster med mindre karmdjup

Obeh. segjärn el. förnicklad

VRED

FÖNSTERKLINKA 5142

Tidsperiod: 1900-t första hälft

Passande hake: 5143. Dubbelhake 5146. Används med hake 5143 på inåtgående fönster och skåpluckor samt med bleck 5144 på utåtgående fönster. Då dubbla klinkor monteras motvända, används dubbelhake 5146.

Obeh. stål el. förnicklad

FÖNSTERKLINKA 5140

Tidsperiod: 1900-t första hälft

Används med hake 5143 på inåtgående fönster och skåpluckor samt med bleck 5144 på utåtgående fönster. Då dubbla klinkor monteras motvända, används dubbelhake 5146.

Obh. stål el. förnicklad

FÖNSTERKLINKA 5176
Stängningsbeslag med hake

Tidsperiod: 1910-1970

Obeh. mässing el. förnicklad

FÖNSTERVRED 5050
Fönsterklinka

För inåtgående fönster och köksskåp.

Tidsperiod: 1910-1960

På skåp med infälld lucka används hake med 10 mm djup. På skåp med överfalsad lucka används hake med 20 mm djup. På inåtgående fönster före 1970 med 10 mm överfals används hake med 10 mm djup.

Används tillsammans med hake 5143, 5694 och 5695.

Passar även på utåtgående fönster tillsammans med slutbleck 5144.

Obeh. mässing el. förnicklad

FÖNSTERKLINKA 5057
med infälld regel

Tidsperiod: ca 1930-1960

Fönsterklinka 5057 används då dold regel önskas och regeln placeras i innerbågen. Är speciellt lämplig på t ex inåtgående treluftsfönsters ena sidobåge, eftersom en utanpåliggande klinkas hake är i vägen när mittbågen öppnas.

Används tillsammans med slutbleck 5144 samt styrbleck 5145.

Obeh. mässing el. förnicklad

FÖNSTERKLINKA 5058
infälld

Tidsperiod: 1930-1960

Fönsterklinka 5058 används då dold regel önskas och regeln placeras i koppelspringan.

Används tillsammans med slutbleck 5144 samt styrbleck 5145.

Obh. mässing el. förnicklad

VERVEL 5190

Tidsperiod: 1880-1950

Slittråd 5191 rekommenderas som tillbehör

Obeh. segjärn, förnicklad el. förzinkad

VERVEL 5192

Slittråd 5191 rekommenderas som tillbehör

Obeh. segjärn, förnicklad el. förzinkad

VERVEL 5193

Slittråd 5191 rekommenderas som tillbehör

Obeh. segjärn el. förzinkad

SLITTRÅD 5191

Används tillsammans med vervel 5190, 5192, 5193, 5197 eller 5198

Obh. stål  el. förzinkad

FÖNSTERKLINKA 5080
Stängningsbeslag

Tidsperiod: ca 1860-1950

Obh. mässing el. förnicklad

FÖNSTERKLINKA 5070
Stängningsbeslag

Tidsperiod: 1900-1960

Obeh. stål el fözinkad

FÖNSTERREGEL 5188
Regel för innanfönster

Levereras med regelbleck eller krampa

Obh. mässing el. förnicklad

BLADREGEL 5110

Tidsperiod: 1880-1950

Används med krampa då innerbågen ligger i liv med karmens insida.

Används med bleck när karmen går utanför bågen.

Obh. stål el. förzinkad

ÖVR. FÖNSTERBESLAG

INNANFÖNSTERSKRUV 5064
inkl bricka

Tidsperiod: 1850-1970

Används för innerbågar som möts stumt på mittpostens rumssida

Obeh. mässing el. förnicklad

STORMHASPE 5117

Tidsperiod: 1930-1980

Finns i storlekarna 12''(300 mm) i butik,14''(350 mm) och 16''(400 mm)

Förzinkat stål

STORMHASPE 5121

Tidsperiod: 1880-

8'' (200 mm), 10'' (250 mm), 12'' (300 mm) i butik, 14'' (350 mm), 16'' (400 mm), 18'' (450 mm), 21''(525 mm)

Obeh. stål el. förzinkad

STORMHAKSMÄRLA 5120

Obh. stål el. förzinkad

Tillagd i varukorgen