ISOLERING FÖR MILJÖSMARTA HUS

 

ISOLERINGSFÖRSLAG LIGGTIMMERKONSTRUKTION

Beskrivning av hur en typisk liggtimmerstomme från 1800-talet med s.k svensk takstol kan se ut och exempel på hur en sådan konstruktion kan isoleras med material från Hunton och Isocell. Det vill säga med träfiberisolering och cellulosa. I bilden syns två alternativ på invändig tilläggsisolering av yttervägg men också förslag på hur snedtak och vind kan kompletteras med cellulosaisolering. Tänk på att olika taktäckningsmaterial kräver olika tillvägagångsätt med exv. luftspalt och/eller takduk. 

Isoleringsförslag för yttervägg i liggtimmerstomme. Tilläggsisolering på innervägg med bef. gammal ytterpanel. Alternativt tilläggsisolering yttervägg. 

CELLULOSA- OCH TRÄFIBERISOLERING FÖR REGELSTOMME

Typvägg regelstomme cellulosaisolering och träfiberisolering. Exempel på isolering i regelstomme vid nybyggnation och/eller tillbyggnad. Även här har taktäckningsmaterialet betydelse för tillvägagångsätt med luftspalt och val av takduk. 

Tillagd i varukorgen