BYGGNADSVÅRD QVARNARP

Wederslöf Byggnadsvård är medlem i Byggnadsvård Qvarnarp. Ett nätverk för byggnadsvårdsföretag i Småland och Öland. Byggnadsvård Qvarnarp är en ekonomisk förening bestående av hantverkare, konsulter (ingenjörer, arkitekter, antikvarier) och material- och detaljleverantörer verksamma inom byggnadsvård. Hos oss hittar du fackfolk som känner till hur ditt hus fungerar och kan ge dig anpassade råd och tjänster för att lyfta fram dess speciella charm och karaktär. Vi arbetar med material som är långsiktigt hållbara för både byggnaden, dig och miljön.

Byggnadsvård Qvarnarp anordnar utbildningar inom byggnadsvård, för privatpersoner, föreningar, myndigheter och företag. Kortutbildningarna hålles antingen i kurslokaler på olika orter i Småland, eller på en verklig byggnad som då utgör ett övningsobjekt. Vi arbetar över hela Småland. Med jämna mellanrum anordnas dessa kurser hos oss i Vederslöv. Exempelvis timrings-, fönsterrenoverings- och färgtillredningskurser. 

BYGGNADSVÅRDSFÖRETAGEN

Byggnadsvårdsföretagen är ett nationellt samarbete mellan 11 regionala föreningar för företag specialiserade mot underhåll och reparation av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Våra medlemsföretag har tillsammans en stor bredd av specialistkompetens och fyller alla funktioner som marknaden efterfrågar; vi har konservatorer, antikvariska konsulter, antikvarisk sakkunniga enligt PBL, arkitekter, materialproducenter, byggnadsvårdsbutiker, tekniska konsulter, specialiserade hantverksföretag och byggföretag med bred kompetens.

SVENSKA BYGGNADSVÅRDSFÖRENINGEN

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening vars uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande.

Bli medlem du också! 

Som medlem i föreningen får du tillgång till Sveriges största nätverk för byggnadsvård. Genom det kan du ta del av allt från energispartips, renoveringsråd och experthjälp till medlemsrabatter i nästan alla av landets byggnadsvårdsbutiker.

Dessutom får du vårt omtyckta medlemsmagasin Byggnadskultur fyra gånger om året och löpande inbjudningar till kurser, läger, visningar och seminarier.

Dessutom får du 5% rabatt på Hunton Nativo träfiberisolering i skivor, mot uppvisande av medlemsskap här i butiken.

SÖDRA SKOGSBYGDENS TIMMERHUSFÖRENING

Södra Skogsbygdens Timmerhusförening är en ideell förening med målsättning att bevara de äldre byggteknikerna och utveckla de nya med vår tids möjligheter.

Sprida kunskap om genuin byggteknik genom kurser, föredrag, exkursioner, mm för amatören såväl som den erfarne.

Fungera som samarbetspartner till museer, länsstyrelser, skogsägare, utbildningsorganisationer samt andra föreningar inom området.

Tillagd i varukorgen