KURSER I BYGGNADSVÅRD

2019

Kursverksamheterna i Vederslöv genomförs i samarbete med Byggnadsvård Qvarnarp.

Fler kurser över landet hittar du bland annat hos Svenska Byggnadsvårdsföreningen 
och Hantverkslaboratoriet.

Som medlem i ditt hembygdsförbund kan du också få tillgång till intressanta kurser. Hembygdsföreningarna har många gamla fastigheter som kräver rätt underhåll. Därför hålls kontinuerliga kurser i till exempel spåntakstillverkning och gärdsgårdsbyggande. Se kommande kurstillfällen hos Kronoberg Läns Hembygdsförbund.

 STUDIEBESÖK FRÅN LINNÉUNIVERSITETET

Den 4e oktober kommer en samling studenter från Linnéuniversitetet på studiebesök till Vederslöv. Här kommer de gå rundvandring i kyrkorna med byggnadsantikvarie Samuel Palmblad. Lars Nilsson från Växjö Byggnadsvård visar grunderna i timring och Stefan Holmberg visar traditionella färger och fönsterrenovering. 

INFORMATIONSTRÄFFAR OM TRÄFIBER- OCH CELLULOSAISOLERING

Vi håller med jämna mellanrum informationsträffar om våra isolermaterial från Isocell. För både hantverkare och privatpersoner. Oftast hålls träffarna i våra lokaler i Vederslöv men vi åker ut till företag också. Anmäl gärna erat intresse via mail.  

Fönsterrenoveringens dag

Vi firade fönsterrenoveringensdag för första gången i år. Det var ett överraskande stort besöksantal och vi är så glada att så många hittade hit. Eventuellt anordnar vi ett liknande evenemang 2020. Det får vi se nästa år. 

Om ni vill läsa mer kring fönsterrenoveringens dag så klicka på denna externa länken:  Fönsterrenoveringensdag

WEDERSLÖF -

BY I SMÅLAND

Läs om hur Vederslövs by vuxit fram. Bebyggelsehistoria och personporträtteringar. 
Författad av Anders Thelin.

Pris: 200 kr/st

Vi kan skicka boken om så önskas.
Frakt tillkommer.