HUNTON NATIVO TRÄFIBERISOLERING, lösull

HUNTON TRÄFIBERISOLERING installeras på samma sätt som vår cellulosaisolering. Genom att blåsas in i konstruktion med särskild utrustning. 

TEKNISK DATA HUNTON LÖSULL TRÄFIBER:

Lambdavärde deklarerat: 0,038 W/mK

Värmelagringskapacitet: 2100 J/kgK

Brandklass: Klass E

Paket om 15 kg

Erfoderlig densitet vid installation:
Öppen blåsning : 32 kg/m3
Golv och slutna bjälklag: 32 – 38 kg/m3
Takläggning med lutning under 45 grader: 35-42 kg/m3
Tak med lutning över 45 grader samt ytterväggar: 38-45 kg/m3