ZIKON LINDREV

Lindrev används för att täta mellan stockarna vid timring, samt för att täta karmar runt fönster och dörrar. Drevet är en ren naturprodukt som består av 100 % linfiber. Linfibrerna kan både ta upp och avge fukt (andas), vilket gör att eventuell fukt kan tas om hand och transporteras i konstruktionen, en unik egenskap i jämförelse med syntetiska isoleringsmaterial. Lindrev är också trevligt att arbeta med, det ger en bra arbetsmiljö.

Strukturen på drevet gör det överlägset vid drevning jämfört med andra isolerings-material och speciellt vid trånga fogar. Tunna och vassa verktyg kan användas, t.ex spackelspade, vinkelhake eller en vanlig bordskniv. Det är lätt att dela drevremsan för att få önskad tjocklek och det går även delvis att sträcka ut remsan om det behövs.

Vid timring ger lindrevet en bra isolering mellan stockarna. Drevremsan ska avpassas så att utrymmet i långdraget fylls ut, men drevet får inte sticka ut och vara synligt när timringen är klar. Remsan ska heller inte vara för tjock, utan ge kanterna på den övre stocken möjlighet att möta trä i den undre stocken.

Uppgifter från Zikons hemsida.

TJOCKLEK x BREDD (MM) FÖRPACKNING LÄNGD (M) PRIS (INKL. MOMS)
6 x 10 rulle 21 150 :-
6 x 100 säck 231 1400 :-
10 x 100 rulle 15 120 :-
10 x 100 säck 165 1100 :-
25 x 100 rulle 7 95 :-
25 x 100 säck 77 900 :-
10 x 30 rulle 15 105 :-
25 x 50 rulle 7 70 :-

 

 

Lindrevsrulle