SLAMFÄRG / FALU RÖDFÄRG

Slamfärg har använts inom det svenska byggnadsmåleriet sedan flera hundra år tillbaka och är en av våra mest använda husfärgerna genom tiderna. Ursprungligen var det de finare gårdarna och godsen som rödfärgsmålades men under 1800-talet blev färgen allt vanligare hos gemene man. Traditionellt sett har den ljusa rödfärgen varit den dominerande men under 1900-talet blev det allt mer populärt att måla med en mörkare röd nyans. På senare tid har Ljus Falu Rödfärg blivit allt mer använd. 

1764 påbörjades tillverkningen av Falu Rödfärg vid Falu koppargruva och är idag det enda som återstår av dess tusenåriga gruvhistoria.  

RÖDA HUS MED VITA KNUTAR

De vita linoljefärgsmålade knutarna och vindskivorna på slamfärgsmålade bostadshus blev vanliga först kring sekelskiftet 1900. På ekonomibyggnader målade man oftast allt rött fram till en bit in på 1900-talet. Linoljefärgen var dyr. Ursprungligen var den heller inte helvit utan var bruten åt det grå hållet. 

PRIS PÅ FALU RÖDFÄRG

RÖD 10 L 695:-
RÖD 5 L 475:-
LJUS RÖD 10 L 895:-
LJUS RÖD 5 L 575:-
LJUS RÖD u. linolja 10 L 895:-

MÅLNINGSANVISNING SLAMFÄRG

Slamfärg ska endast målas på torrt ohyvlat trä. På släta ytor tvättas det bort av väder och vind. Färgen målas i tunna lager. Åtgång ca 1 L till 3 kvm.

Nytt obehandlat virke stryks två gånger. Första strykningen späds färgen med 10-20 % vatten. Tidigare målade ytor borstas rena från lösa pigment innan ommålning. Lägsta dygnstemperatur för målning är +5 grader. Måla inte vid risk för frost. Färgen innehåller vatten och ska därför förvaras frostfritt. 

Falu Rödfärg Röd
Falu Rödfärg Ljusröd
Tillagd i varukorgen