KURSER I BYGGNADSVÅRD

Kursverksamheterna i Vederslöv genomförs i samarbete med Byggnadsvård Qvarnarp och Södra Skogsbyggdens Timmerhusförening

Fler kurser över landet hittar du bland annat hos Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Hantverkslaboratoriet.

Som medlem i ditt hembygdsförbund kan du också få tillgång till intressanta kurser. Hembygdsföreningarna har många gamla fastigheter som kräver rätt underhåll. Därför hålls kontinuerliga kurser i till exempel spåntakstillverkning och gärdsgårdsbyggande. Se kommande kurstillfällen hos Kronoberg Läns Hembygdsförbund.

INFORMATIONSTRÄFFAR OM TRÄFIBER- OCH CELLULOSAISOLERING

Vi håller med jämna mellanrum informationsträffar om våra isolermaterial från Isocell och Pavatex. För både hantverkare och privatpersoner. Oftast hålls träffarna i våra lokaler i Vederslöv men vi åker ut till företag också. Anmäl gärna erat intresse.  

KOMMANDE KURSER 2017